Deze opmerkingen hebben alleen betrekking op de druk hiervoor!!

Hoofdstuk 4

  • Bladzijde 143: 5,3 – 1,9 = 3,4 g/kg. moet zijn …10,1 – 6,7 = 3,4 g/kg.

Hoofdstuk 5

  • Bladzijde 180 derde alinea: de motor wordt hierbij gekoeld door de aangezogen koudemiddeldamp. Dit betekent dat nagenoeg het hele vermogen dat de compressor uit het elektriciteitsnet trekt opgenomen wordt in de koudemiddelstroom.

    De motor wordt inderdaad gekoeld door de koudemiddelstroom maar afhankelijk van het type compressor, ontwerp en omgevingstemperatuur gaat er nog steeds een hoeveelheid warmte via de behuizing naar de omgeving. Hoeveel dit is valt lastig te achterhalen. Maar al met al betekent dit ook dat de berekenen op bladzijde 203 en 207 niet helemaal kloppen. In deze berekeningen is namelijk geen rekening gehouden met de verliezen naar de omgeving.

Hoofdstuk 9

  • Opmerking over opgave 2 en 3 op bladzijde 208 en 209. De uitgangspunten resulteren in een erg laag isentropisch rendement van de compressor. Wat overigens niet per se fout is.