Informatie over het boek - Luchtbehandelingstechniek

Informatie over het boek

De bedoeling van dit boek is om kennis bij te brengen over luchtbehandelingstechniek en de apparaten die daarbij een rol spelen. De constructieve opbouw van de apparaten zelf komt nauwelijks aan bod. Het gaat om de principiële werking, bekeken vanuit de warmtebewegingsleer.

Bij de opzet van dit boek is ervan uitgegaan dat de student op het gebied van wis- en natuurkunde een basiskennis heeft op het niveau zoals gegeven in de eerste jaren van een technische mbo-niveau 4 opleiding. Daar waar nodig verondersteld worden sommige natuurkundige begrippen (nog eens) grondig behandeld.

Het boek bestaat voor een groot deel  uit volledig uitgewerkte toepassingsvoorbeelden en opgaven. Op deze website staan nog aanvullende opgaven waarbij slechts de uitkomsten gegeven worden. Vanaf deze website zijn tevens de in het boek gebruikte Mollier- en log p-h-diagrammen te downloaden.

Samengevat komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Mollierdiagram: verwarmen, koelen, mengen en bevochtigen van lucht;
  • Het berekenen van de benodigde luchthoeveelheden uit ventilatie-eisen, koellast, warmteverlies en verontreinigingen in de ruimtelucht;
  • Warmteterugwinning in de luchtbehandeling: kruisstroomwisselaar, twee-elementensysteem en warmtewiel;
  • Koeltechniek: werking van koelmachine en warmtepomp, uitvoeringen en toepassingen in de luchtbehandeling;
  • Het bereken van benodigde vermogens voor luchtbehandelingskasten, koelmachines, warmtepompen, koeltorens en luchtbevochtigers.