Deze site hoort bij het boek: Toegepaste luchtbehandelingstechniek

In het boek wordt verwezen naar de diagrammen die hier zijn te downloaden, het Mollier-diagram(in twee vormen) en  het
log p-h-diagram van R 410a. Tevens vind je hier nog extra opgaven. In tegenstelling tot het boek worden hier slechts de uitkomsten gegeven.

Hiernaast is in het menu aangegeven waar deze diagrammen en de extra opgaven te vinden zijn.

Wil je meer informatie over het boek zelf klik dan hier.